Czas czuwania

christmas-1010749_1280

Wieczór poprzedzający święto, czyli wigilia, swój początek ma w żydowskiej tradycji. Sam wyraz oznacza „czuwanie”, które trwa od zmierzchu, oznacza początek doby.…

Rola papieża

pope-309611_1280

Jezus Chrystus wyznaczył Piotra Apostoła na swego następcę na ziemi. Ewangelia św. Jana przytacza słowa Jezusa, który miał trzykrotnie nakazać Piotrowi, by sprawował pieczę nad bożymi barankami. Stwierdził także, że Piotr jest skałą, na której powstanie Kościół. O wyjątkowej roli …

Kanony Biblii

bible-1031288_1280

Biblia, czyli Pismo Święte stanowi zbiór ksiąg, które, według wierzeń żydowskich i chrześcijańskich, powstały z Bożej inspiracji.

Chrześcijanie uznają za natchnione, księgi wchodzące w skład Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu.…

Skąd pochodził Jezus Chrystus?

christ-898330_1280

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się urodził. Kierując się Ewangeliami Mateusza i Łukasza, Chrystus przyszedł na świat podczas panowania Herodota Wielkiego, około 4 roku lub w czasie spisu ludności rzymskiej, około 6 roku.…

Źródła chrześcijaństwa

church-1367887_1280

Początków chrześcijaństwa należy szukać w na początku I wieku. W Judei, wśród żyjących tam wyznawców judaizmu, rozpoczął działalność Jezus, skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Męczeńska śmierć Jezusa i wiara w jego zmartwychwstanie, to podstawy wiary, którą głosi chrześcijaństwo.…