Różne podejście do duchowości

W Europie religią można by rzec dominującą jest religia katolicka. Wywodzi się ona z dawnej religii chrześcijańskiej i w zasadzie stanowi jej odłam. Są jej naturalnie jeszcze inne odłamy. W tym miejscu warto wspomnieć o świadkach Jehowy. Ludzie, którzy w

Czym jest wisznuizm?

W odmianie hinduizmu, noszącej nazwę wisznuizm, Wisznu jest jedynym bogiem, któremu oddawana jest cześć. Według tej odmiany religii, świat podzielony jest na część duchową i materialną. Uczestniczenie w przemianach samsary może zostać przerwane dzięki bhaktijodze.

Kim są bramini?

Bramini w Indiach są kapłanami, którzy należą do najwyższej kasty społecznej. Swoją uprzywilejowaną pozycję dziedziczą, pełniąc rolę przywódców duchowych dla pozostałych kast. W mitologii Indii znajduje się opis, w świetle którego bramini zostali stworzeni na początku świata z ust Puruszy, …

Czym są kasty?

Kasty w Indiach to zamknięte grupy społeczne, do których przynależność jest dziedziczna. Ich liczba przekracza trzy tysiące. W hinduizmie dużą wagę przykłada się do pojęcia czystości i nieczystości. Nieczyste może być wykonywanie jakiejś pracy. Do nieczystych zalicza się osoby, mające …

Braminizm i bramini

Najstarsza religia w Indiach to braminizm, uznający wielobóstwo. Sam termin wprowadzono w XIX wieku, na określenie religii pomiędzy wedyzmem i religią hinduistyczną. Braminizm przejął święte księgi, nazywane Wedami, rozwijając koncepcje wedystyczne o reinkarnację. Został wprowadzony podział społeczeństwa na kasty.…

Hinduizm

Różne odłamy wyznaniowe, określane jako hinduizm, respektują księgi Wed oraz istnienie koła przemian, czyli reinkarnacji. Świadomość własnej tożsamości prowadzi do uznania karmy, jako przyczyny kształtowania następnych wcieleń. Hinduizm głosi również potrzebę wyzwolenia, jako przerwania koła przemian i osiągnięcia nirwany.