Źródła chrześcijaństwa

Początków chrześcijaństwa należy szukać w na początku I wieku. W Judei, wśród żyjących tam wyznawców judaizmu, rozpoczął działalność Jezus, skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Męczeńska śmierć Jezusa i wiara w jego zmartwychwstanie, to podstawy wiary, którą głosi chrześcijaństwo.…