Czym jest judaizm?

Judaizm to monoteistyczna religia żydowska. Jej głównym założeniem jest wiara, że Bóg kieruje życiem Żydów. Jako religia narodowa, sięga II tysiąclecia p.n.e. Judaizm wpłynął na kształt chrześcijaństwa, które wywodzi stamtąd swój początek.…

Żydzi w średniowiecznej Polsce

Handlarze żydowscy przemierzali średniowieczną Europę, handlując niewolnikami. Żydzi w Polsce pojawili się w X wieku, a Ibrahim ibn Jakub, pozostawił pierwszy opis ziem Mieszka I.…

Działalność Mojżesza

Mojżesz był tym, któremu Żydzi zawdzięczają wyzwolenie, bezpieczne opuszczenie Egiptu i doprowadzenie do Kanaanu, Ziemi Obiecanej. Biblia poświęca prorokowi opisy w czterech księgach, Księdze Wyjścia, Księdze Liczb, Księdze Powtórzonego Prawa oraz Kapłańskiej. W związku z tym, że dzieje narodu wybranego …

Jahwe

Judaizm jest wiarą monoteistyczną. Jahwe, któremu Żydzi oddają cześć, uważany jest za Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przemówił do Mojżesza, jako Ten, który jest. W ten sposób została podkreślona wieczność istnienia Jahwe od początków czasu do jego kres.…