Jak siebie samego

Miłość do siebie samego często postrzegana jest jako nadmierny egoizm. Coś, co Bogu może się nie spodobać. Tymczasem uważne wczytanie się w pisma prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Okazuje się bowiem, że przykazanie miłości wcale nie każe kochać bliźniego swego …

Nie samą religią człowiek żyje

Kto ma większe szanse na szczęście? Wierzący, a może ateista? Trudno odpowiedzieć na pytanie, ponieważ każda ze stron ma swoje racje. Ateista powie, że pełniejsze jest życie bez złudzeń o to, co dalej. Można skupić się na tym, co tu …

Kult Miłosierdzia Bożego

Charakterystyczny obraz Jezusa Miłosiernego, z którego serca wychodzą dwa promienie: biały i czerwony i napisem – Jezu Ufam Tobie jest znany wszystkim katolikom na świecie. Aż trudno sobie wyobrazić, że początek jego historii wiąże się z Płockiem i że skromna

Na ścieżce ku duchowości

Katolicy powiadają – jak trwoga to do boga. I jak na ironię w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. To w trudnych momentach naszego życia zwracamy się w stronę duchowości. Właśnie w tych trudnych chwilach. Czasem każdy z nas potrzebuje wsparcia.

Różne podejście do duchowości

W Europie religią można by rzec dominującą jest religia katolicka. Wywodzi się ona z dawnej religii chrześcijańskiej i w zasadzie stanowi jej odłam. Są jej naturalnie jeszcze inne odłamy. W tym miejscu warto wspomnieć o świadkach Jehowy. Ludzie, którzy w

Czas czuwania

Wieczór poprzedzający święto, czyli wigilia, swój początek ma w żydowskiej tradycji. Sam wyraz oznacza „czuwanie”, które trwa od zmierzchu, oznacza początek doby.…

Rola papieża

Jezus Chrystus wyznaczył Piotra Apostoła na swego następcę na ziemi. Ewangelia św. Jana przytacza słowa Jezusa, który miał trzykrotnie nakazać Piotrowi, by sprawował pieczę nad bożymi barankami. Stwierdził także, że Piotr jest skałą, na której powstanie Kościół. O wyjątkowej roli …

Kanony Biblii

Biblia, czyli Pismo Święte stanowi zbiór ksiąg, które, według wierzeń żydowskich i chrześcijańskich, powstały z Bożej inspiracji.

Chrześcijanie uznają za natchnione, księgi wchodzące w skład Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu.…

Skąd pochodził Jezus Chrystus?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się urodził. Kierując się Ewangeliami Mateusza i Łukasza, Chrystus przyszedł na świat podczas panowania Herodota Wielkiego, około 4 roku lub w czasie spisu ludności rzymskiej, około 6 roku.…