Wierzyć wcale nie znaczy praktykować

W kwestii wiary wiele uwagi poświęca się jej praktykowaniu. Dotyczy to każdej wiary i każdej religii. Niektóre religie wręcz wymuszają praktykowanie na swoich wiernych a raczej można napisać, że poddanych. Dotyczy się to też wiary chrześcijańskiej, która w pewnym sensie …

Jak siebie samego

Miłość do siebie samego często postrzegana jest jako nadmierny egoizm. Coś, co Bogu może się nie spodobać. Tymczasem uważne wczytanie się w pisma prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Okazuje się bowiem, że przykazanie miłości wcale nie każe kochać bliźniego swego …

Nie samą religią człowiek żyje

Kto ma większe szanse na szczęście? Wierzący, a może ateista? Trudno odpowiedzieć na pytanie, ponieważ każda ze stron ma swoje racje. Ateista powie, że pełniejsze jest życie bez złudzeń o to, co dalej. Można skupić się na tym, co tu …

Kult Miłosierdzia Bożego

Charakterystyczny obraz Jezusa Miłosiernego, z którego serca wychodzą dwa promienie: biały i czerwony i napisem – Jezu Ufam Tobie jest znany wszystkim katolikom na świecie. Aż trudno sobie wyobrazić, że początek jego historii wiąże się z Płockiem i że skromna

Na ścieżce ku duchowości

Katolicy powiadają – jak trwoga to do boga. I jak na ironię w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. To w trudnych momentach naszego życia zwracamy się w stronę duchowości. Właśnie w tych trudnych chwilach. Czasem każdy z nas potrzebuje wsparcia.

Różne podejście do duchowości

W Europie religią można by rzec dominującą jest religia katolicka. Wywodzi się ona z dawnej religii chrześcijańskiej i w zasadzie stanowi jej odłam. Są jej naturalnie jeszcze inne odłamy. W tym miejscu warto wspomnieć o świadkach Jehowy. Ludzie, którzy w

Kim są mormoni?

Mianem mormonów określa się wyznawców rozlicznych wyznań protestanckich, jakie narodziły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX wieku. Określenie to wywodzi się od postaci Mormona: uznawanego za autora księgi, która przez wyznawców uznawana jest za kolejny, obok Biblii, zbiór …

Czym jest ruch zielonoświątkowy?

Ruch zielonoświątkowy, zwany także pentekostalizmem, to jeden z protestanckich nurtów chrześcijańskich, przyznający największą rolę w historii zbawienia wydarzeniu, jakim było zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. Święto to określane jest w Biblii także jako Zielone Świątki, stąd tak charakterystyczna nazwa całego …

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego to protestancka wspólnota religijna, zrzeszająca ponad 20 milionów wyznawców na całym świecie. Powstała w 1844 roku, na fali tak zwanego przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce przed połową XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Adwentyści przywiązują …