Święte miasto

Mekka znajduje się w Arabii Saudyjskiej. Według islamu, jest miejscem narodzin Mahometa. Do Mekki pielgrzymują muzułmanie od 630 roku. Miasto znajduje się w Al-Haramajn, w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie muzułmanie. Wszyscy podróżnicy kontrolowani są na punktach kontrolnych, umiejscowionych …

Religia poddana Allahowi

Islam jest religią monoteistyczną. Święta księga, czyli Koran, zawiera objawienia, które zostały przekazane Mahometowi, w celu uzupełnienia proroctw Abrahama, Mojżesza i Jezusa.…

Kobieta w islamie

Koran jest świętą księgą islamu, w którym wierni znajdują odpowiedzi na ważne pytania. Pozycja, jaką zajmuje kobieta w islamie, stanowi ważny punkt odniesień do religii i życia codziennego muzułman.…

Święta księga

Według religii islamu, Koran został powołany do życia przez Allaha, który treść księgi przekazywał prorokowi, Mahometowi. Na świętą księgę składają się sury, czyli rozdziały. Jest ich 114 i dzielą się na wersety, noszące nazwę ajów. Ułożone zostały od najdłuższej sury …

Objawienia Mahometa

W 611 roku Mahomet wybrał się na górę Hira, położoną w pobliżu Mekki. Objawił mu się tam archanioł Gabriel. Przerażony kupiec usłyszał, że jest prorokiem Allaha. Uciekł wówczas z groty, ale wrócił do niej, by doznać następnego objawienia. Mahomet przeżył …