Wierzyć wcale nie znaczy praktykować

W kwestii wiary wiele uwagi poświęca się jej praktykowaniu. Dotyczy to każdej wiary i każdej religii. Niektóre religie wręcz wymuszają praktykowanie na swoich wiernych a raczej można napisać, że poddanych. Dotyczy się to też wiary chrześcijańskiej, która w pewnym sensie …

Kim są mormoni?

Mianem mormonów określa się wyznawców rozlicznych wyznań protestanckich, jakie narodziły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w XIX wieku. Określenie to wywodzi się od postaci Mormona: uznawanego za autora księgi, która przez wyznawców uznawana jest za kolejny, obok Biblii, zbiór …

Czym jest ruch zielonoświątkowy?

Ruch zielonoświątkowy, zwany także pentekostalizmem, to jeden z protestanckich nurtów chrześcijańskich, przyznający największą rolę w historii zbawienia wydarzeniu, jakim było zesłanie Ducha Świętego na Apostołów. Święto to określane jest w Biblii także jako Zielone Świątki, stąd tak charakterystyczna nazwa całego …

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego to protestancka wspólnota religijna, zrzeszająca ponad 20 milionów wyznawców na całym świecie. Powstała w 1844 roku, na fali tak zwanego przebudzenia adwentowego, jakie miało miejsce przed połową XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Adwentyści przywiązują …