Braminizm i bramini

Najstarsza religia w Indiach to braminizm, uznający wielobóstwo. Sam termin wprowadzono w XIX wieku, na określenie religii pomiędzy wedyzmem i religią hinduistyczną. Braminizm przejął święte księgi, nazywane Wedami, rozwijając koncepcje wedystyczne o reinkarnację. Został wprowadzony podział społeczeństwa na kasty.
Bramini byli przedstawicielami kasty najwyższej, której przypisywano niezwykłe, prawie boskie cechy. Stanowili kastę kapłanów, dziedziczną, która, według wierzeń,  powstała podczas tworzenia świata. Sprawowali pieczę nad świątyniami.
Do kast niższych należeli wojownicy, rzemieślnicy i rolnicy, a najniżej w hierarchii społecznej znajdowali się niewolnicy i ludzie spoza Indii. Wszelkich praw społecznych i politycznych pozbawieni byli pariasi.
Hinduizm i buddyzm
Religia w Indiach, oparta o braminizm,  to średniowieczny hinduizm. Jest odmianą wierzeń w jednego Boga, przyjmującego jednak wiele wcieleń. Najpopularniejszymi bogami hinduistycznymi są Brahma, Wisznu i Śiwa.
Bóg Wisznu to najpopularniejsze bóstwo, jakie uznaje hinduistyczna religia w Indiach. Przedstawiany jest jako niebiesko skóry mężczyzna o czterech ramionach. Ciało Boga osłania złota szata. W każdej dłoni Wisznu dzierży jeden z atrybutów: buławę, konchę, dysk lub kwiat lotosu. Wisznu określany jest jako ten, który posiada piękno, wyrzeczenie, wiedzę, siłę, majętność i sławę. Jest bogiem wszechogarniającym, posiadającym 24 formy.
Popularna religia  w Indiach to także buddyzm. Ukorzenieniami sięga I tysiąclecia p.n.e. Siddhartha Gautama, znany jako Budda, co określa człowieka przebudzonego, nauczał, że szczęście przyniesie wyzwolenie od niezaspokojonych pragnień. Osiągnięcie spokoju będzie skutkowało przerwaniem kola przemian i osiągnięcie nirwany. Buddyzm zyskał  popularność  wśród ludzi, niezależnie od przynależności do danej kasty, czy posiadanego majątku. Sam buddyzm rozpowszechnił się dopiero trzysta lat po jego śmierci. Budda uznawany jest za boskiego awatarę.
Współcześnie około 600 milionów ludzi na całym świecie kieruje się w życiu  etyką buddyjską. Na terenie Chin, Tybety i Japonii znana jest jego  odmiana, nazywana laminizmem.
Czym charakteryzuje się laminizm?
Laminizm, nazywany również lamaizmem, pochodzi z Tybetu. Jest to odmiana synkretyczna, jaka charakteryzuje się religia w Indiach. Łączy nazewnictwo i filozofię buddyjską z okultyzmem.
Zwierzchnikiem jest dalajlama. Pierwszy raz tytuł ten został nadany w 1578 roku lamajskiemu przywódcy, przez króla Altan Kana. Tytuł ten przysługiwal duchowemu i politycznemu przywódcy Tybetańczyków.
Nauka o reinkarnacji dalajlamy w postać chłopca, sięga XV wieku. Odnaleziony chłopiec, obecnie także dziewczynka, przygotowany jest do pełnienia roli duchowego przywódcy.
Laminizm, niezwykła religia w Indiach, ma rozbudowany rytuał oraz cechuje ją wielobóstwo. W trakcie praktyk religijnych guru prowadzi przez odpowiednie tantry, drogi duchowe, praktykuje się również medytacje, odmawia mantry i kontempluje mandale.

Dodaj komentarz