Czym są kasty?

Kasty w Indiach to zamknięte grupy społeczne, do których przynależność jest dziedziczna. Ich liczba przekracza trzy tysiące. W hinduizmie dużą wagę przykłada się do pojęcia czystości i nieczystości. Nieczyste może być wykonywanie jakiejś pracy. Do nieczystych zalicza się osoby, mające kontakt ze zwłokami, krwią i ludzkimi wydzielinami. Poza społeczeństwem znajdują się rzeźnicy, sprzątacze latryn oraz grabarze.

Za osoby nieczyste uważani są także szewcy, pracujący z wyrobami skórzanymi, czy pracze, dotykający brudnej odzieży. Ogólna zasada nakazuje, by nie przyjmować żywności od osób mniej czystych, niż osoby własnej kasty.

Do najbardziej czystych należą bramini, stojący na szczycie kast. Kasty w Indiach związane są z terminami

– dharma, co oznacza pełnienie obowiązków, wynikających z przynależności do danej kasty,

– karma, związana z uczynkami, popełnionymi w poprzednim wcieleniu.

Nie ma możliwości zmiany kasty w Indiach, do której się należy. Grupy społeczne można podzielić na cztery klasy: braminów, wojowników, rzemieślników oraz służebne osoby, np. rolnicy. Ostatnią grupę stanowią tzw. niedotykalni, wykonujacy nieczyste prace.

Charakterystyka kast

Bramini, należący do najwyższej kasty w Indiach, to głównie kapłani. Przynależność do niej jest dziedziczna. Przypisuje się kapłanom mądrość i wrażliwość, umożliwiające duchowe przywództwo. Bramini doskonale znają wszystkie obrzędy i rytualne formuły. Są opanowani, zdolni do wybaczania i dążą do wyzwolenia.

Wojownicy, władcy i rządzący należą do drugiej kasty w Indiach. Ich powinnością jest dharma. Odznaczają się siłą, sprytem, silną wolą, odwagą i szlachetnością.

Kasty w Indiach o dalszych znaczeniach, przeznaczone są do wykonywania działań, służących kastom wyższym. Niedotykalni są ci, którzy pozbawiają życia inne stworzenia i parają się zawodami, związanymi ze zwłokami i wydzielinami.

Mahatma Gandhi nazywał pariasów dziećmi Boga i przeciwstawiał się kastowemu społeczeństwu. Oficjalnie system kastowy nie obowiązuje, jednak w praktyce nadal żywy jest podział społeczeństwa na kasty.

Prowadzenie polityki równości nie przynosi oczekiwanych efektów. Należący do niższych kast mieszkańcy Indii doznają ciągłych krzywd i są ofiarami przemocy ze strony kast wyższych.

 

Dodaj komentarz