Rola papieża

Jezus Chrystus wyznaczył Piotra Apostoła na swego następcę na ziemi. Ewangelia św. Jana przytacza słowa Jezusa, który miał trzykrotnie nakazać Piotrowi, by sprawował pieczę nad bożymi barankami. Stwierdził także, że Piotr jest skałą, na której powstanie Kościół. O wyjątkowej roli św. Piotra świadczą obietnice Chrystusa, o przekazaniu mu władzy na ziemi, którą ma sprawować w imieniu Boga.

Tak więc papież, św. Piotr, był pierwszym, który otrzymał klucze do Królestwa Bożego. Tak właśnie ukazuje go ikonografia biblijna. Chrystus uczynił Piotra Apostoła najważniejszym spośród pozostałych. To właśnie on prezentował stanowisko uczniów Jezusa. Jako pierwszy przyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Dowody na to znajdujemy we wszystkich Ewangeliach.

Słowo papież oznacza ojca świętego, który jest zarazem biskupem Rzymu. Podlega mu Kościół katolicki. Tytułu tego używają również prawosławny patriarcha Afryki oraz zwierzchnik Kościoła koptyjskiego.

Rzym zajmował od początku chrześcijaństwa szczególną rolę. Z pewnością wiązało się to z jego prymarną rolą, jaką odgrywał w całym starożytnym świecie. Był stolicą Cesarstwa Rzymskiego, a później centrum chrześcijaństwa. W czasach prześladowań chrześcijan, męczeńską śmierć ponieśli pierwsi papieże. W ten krwawy sposób cesarze rzymscy uznawali zwierzchnictwo biskupów Rzymu nad Kościołem.

Papież sprawuje swoją władzę dożywotnio. Dobrowolne zrzeczenie się godności jest niezwykle rzadkie. Skorzystał z owego renuntiatio papież Benedykt XVI, w 2013 roku.

Po śmierci zwierzchnika Kościoła zwoływane jest zgromadzenie kardynałów, czyli konklawe, wybierające Ojca Świętego.

Jakich tytułów używa papież?

Najważniejszym i najstarszym tytułem papieskim jest nazywanie zwierzchnika Kościoła Biskupem Rzymu. Obok tej nazwy funkcjonują jej odmiany: biskup Świętego Kościoła Rzymskiego, biskup Kościoła Rzymskiego oraz Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej.

Papa, czyli papież, to tytuł, który zarezerwowany jest dla biskupa Rzymu. Jednak nie było tak zawsze. W kościołach obrządku wschodniego, mógł się nim posługiwać każdy duchowny. Papa w kościele zachodnim dotyczył biskupów. Zmiana dokonała się, najprawdopodobniej, około IV wieku. Papież Grzegorz VII oficjalnie zatwierdził przynależność tytułu wyłącznie do biskupów Wiecznego Miasta.

Wobec papieża używa się tytułu Wasza Świątobliwość oraz Ojcze Święty. Należy jednak zaznaczyć, że przymiotnik „święty” oznacza sakralną funkcję, pełnioną przez biskupa Rzymu.

Papież pełni rolę głowy Państwa Watykańskiego oraz Stolicy Apostolskiej, które łączy unia personalna i funkcjonalna. Jak każdy przywódca państwa, papież posiada immunitet dyplomatyczny.

Papieskie insygnia

Symbolem Watykanu jest potrójna korona, nazywana tiarą. Korona nakładana była na głowę papieża do 1963 roku. Potem kolejni biskupi Rzymu rezygnowali z koronacji.

Znakami pontyfikatu papieskiego są Pierścień Rybaka oraz pieczęć papieska. Po śmierci papieża oba insygnia są łamane.

Papież to jedyny metropolita katolicki. Symbolicznym potwierdzeniem jest noszony przez niego biały pas, ozdobiony czarnymi krzyżami. Nakłada się go na ornat, podczas sprawowania liturgii. Nosi nazwę paliusza. Benedykt XVI wprowadził zmiany w wyglądzie paliusza, w postaci krzyży czerwonego koloru. Jest dłuższy i szerszy niż pasy, których używali jego poprzednicy.

Ferula to rodzaj pastorału. Składa się na nią złoty lub srebrny prosty krzyż. Używa się jej podczas liturgii.

Herb papieski zawiera symbole krzyży – złotego, którym otwiera niebo i srebrnego – dla rozwiązywania spraw ziemskich. Herbem oznaczone są dokumenty, szaty i przedmioty, należące do papieża.

Jak ubiera się papież?

Wśród ubrań Ojca świętego można wyróżnić strój liturgiczny, strój codzienny, szaty chórowe oraz odpowiednie obuwie.

Strój liturgiczny stanowią:

– humerał, czyli chusta zawiązywana na piersiach,

– stuła – szarfa, którą zakłada się na szyję,

– paliusz – biały pas, ozdobiony czarnymi krzyżami, nakładany się na ornat,

– infuła lub mitra – wysokie nakrycie głowy.

Poza liturgią papież ubiera białą sutannę, na którą nakładana jest pelerynka, nazywana mozzetą. Sutanna przepasana jest białym pasem, a na głowę nakładana jest piuska. Pierś zdobi prosty krzyż – pektorał. Wśród odzieży papieskiej znajduje się czerwona peleryna i biały płaszcz.

Strój chórowy przeznaczony jest na okazję uczestniczenia w liturgii, której papież sam nie odprawia. Mucet, czyli narzutka na sutannę, może występować w odmianie letniej, zimowej lub paschalnej.

Obecnie papieskie obuwie ma prosty i jednolity charakter, w kolorze czerwonym lub czarnym. Dawniej wykonane bywało z aksamitu, jedwabiu i z satyny. Buty zdobiono haftami.

 

 

 

Dodaj komentarz