Na ścieżce ku duchowości

Katolicy powiadają – jak trwoga to do boga. I jak na ironię w tym stwierdzeniu jest wiele prawdy. To w trudnych momentach naszego życia zwracamy się w stronę duchowości. Właśnie w tych trudnych chwilach. Czasem każdy z nas potrzebuje wsparcia. Jeżeli nie możemy go znaleźć w świecie zewnętrznym, w ludziach to zwracamy się ku stronie duchowej. Czasem również poświęcamy się jakiemuś hobby. Osobną sprawą jest fakt, że z tego powodu wielu ludzi trafia w szpony sekt religijnych. Ale nie zawsze tak się dzieje.

W świecie zachodnim kościołem dominującym jest kościół katolicki. A więc jeżeli chcemy zbliżyć się do Chrystusa to ścieżkę mamy bardzo prostą. Sytuacja nieco się komplikuje jeżeli poszukujemy innej drogi, ale tutaj również mamy wybór. Trzeba jednak zachować pewną ostrożność. Trafiają się fałszywi guru, a są nimi charyzmatyczni przywódcy sekt religijnych. Uważajmy, kiedy chcemy podążać drogą Buddy lub interesuje nas Hinduizm, Wisznuizm lub inne drogi duchowe. Wtedy mogą zacząć się komplikacje, ale jest wiele uznawanych ugrupowań. W tym miejscu warto wspomnieć o stosunku do nawracania. Stanowisko kościoła katolickiego i jego odłamów jest każdemu znane. Kościół ten prowadzi działalność misyjną. Głosi również, że po śmierci wstąpimy do raju. Lub do piekła. Pozostaje jeszcze czyściec. W buddyzmie nie ma przekonywania do słuszności jego twierdzeń. Zbawieniem jest stan ducha osiągany za życia. Islam prowadzi działalność misyjną i co więcej zakłada on świętą wojnę z niewiernymi – tzw. dżihad. Warto jednak trochę sprecyzować. Czy chodzi tutaj o celowe wyniszczanie niewiernych czy też obrona wiary. Zdarzają się nadinterpretacje i nadużycia. Efekty znamy.

Islam to druga pod względem liczby wyznawców religia. Bardzo popularna, silna. Zakłada ona wiarę w Allaha, który jest jednoosobowym bogiem. Głosicielem jego nauk był prorok Mahomet. Często gdzieś słyszymy – Allah jest Bogiem, a Mahomet jego prorokiem. To on objawił ludzkości jego nauki. Zresztą słowo Islam oznacza oddanie się Allahowi. Oddanie się to w wielu religiach kolejny ważny element. Poświęcenie się duchowości, wyższej idei, a z czasem stopienie się z nią w jedno. Świętą księgą islamu jest Koran. Jednym z symboli używanych w islamie jest charakterystyczny półksiężyc z gwiazdą. Tak, jakby odwrócone C i gwiazda. Warto o tym wiedzieć, ponieważ ten charakterystyczny symbol jest często używany.

Islam i Chrześcijaństwo to religie monoteistyczne tj. oznaczające wiarę w jednego Boga. Jest jeden Bóg – jak w dziesięciu przykazaniach bożych. Dawniej istniały religie politeistyczne, w których często bogami były różne naturalne zjawiska. Słońce i Księżyc to byli bogowie, zjawiska i byty itp. Religie te były charakterystyczne dla kultur starożytnych, takich jak Egipt, dawna Grecja, Aztekowie itp.

Jak więc widać na powyższych przykładach w kwestii religii wybór mamy całkiem spory. Jeżeli nam zależy to możemy wybrać sobie którąś z nich. I obyśmy trafili na tę ścieżkę duchową, z której już nie zboczymy.

Dodaj komentarz