Różne podejście do duchowości

W Europie religią można by rzec dominującą jest religia katolicka. Wywodzi się ona z dawnej religii chrześcijańskiej i w zasadzie stanowi jej odłam. Są jej naturalnie jeszcze inne odłamy. W tym miejscu warto wspomnieć o świadkach Jehowy. Ludzie, którzy w inny sposób interpretują pewne zjawiska religijne. Ale mimo dominacji religii katolickiej w Europie znajdziemy również pomniejsze odłamy innej wiary.

Na zachodzie możemy znaleźć również buddystów. Tutaj warto wspomnieć o innym postrzeganiu duchowości oraz wyzwolenia. W katolicyzmie wyzwolenie pochodzi z zewnątrz – od boga. W buddyzmie jest inaczej. Należy tutaj wyróżnić główne nurty w buddyzmie, a są nimi: hinajana – mała droga, mahajana – wielka droga oraz diamentowa droga, którą reprezentuje buddyzm tybetański. Wyzwolenie w buddyzmie jest czymś innym niż w przypadku katolicyzmu. W wyniku wieloletniej medytacji i próby wdrażania nauk w życie zbliżają się oni do duchowości, do pewnego stanu. Budda to raczej pewien stan. I nie należy go mylić z katolickim bogiem. Warto o tym wspomnieć ponieważ jest to zupełnie inne podejście do sfery duchowej. Choć i tu i tu należy się w pełni poświęcić.

A jak zacząć praktykować buddyzm? W tym celu należy obejrzeć się za okoliczną sekcją buddyzmu jakiejkolwiek drogi. Może być tak, że w naszej miejscowości nie ma sekcji buddyjskiej. Wtedy potrzeba będzie jechać do innej miejscowości. Ale ludzie od czasu do czasu wędrują w takich oraz innych celach. A kto wie – może kiedyś odbędziemy podróż na daleki wschód.

Hinduizm to ciekawa religia posiadająca wiele odłamów, tysiące. Mówi się, że hindusi czczą kilka milionów bogów. Najwyższym bytem jest nie mający formy ni kształtu Brahman. Jednym z głównych nurtów jest wisznuizm. Na pewno nie raz słyszeliście o bogu Wisznu. Tak,tak to ten Bóg z licznymi wcieleniami, czy też raczej ekspansjami. W hinduizmie pojawiają się takie pojęcia, jak awatar, reinkarnacja, mantra, guru i wiele innych. I choć nie są to pojęcia typowe tylko dla hinduizmu to jednak są z nim mocno związane. W buddyzmie jest mowa o reinkarnacji. A bierze się to stąd, że zdaniem hindusów istota dotąd się odradza aż osiągnie najdoskonalszą formę. W buddyzmie również jest mowa o czymś co nie ma formy i kształtu. Chodzi o pustkę. W wyniku całej praktyki buddyjskiej zbliżamy się do absolutu. Jest to oczywiście duże uproszenie. Warto tutaj wspomnieć o słowie nirwana. Większość ludzi źle interpretuje ten stan. Niektórym wydaje się nawet, że ma on związek z upojeniem narkotykowym. To są jednak całkowicie odmienne rzeczy, a narkotyki zaprzeczają praktyce duchowej. Jeżeli ktoś bierze środki odurzające to powinien liczyć się z tym, że sobie szkodzi. Z nirwaną mamy do czynienia wtedy, kiedy już niczego nie pragniemy i jesteśmy faktycznie wolni. To może być niezrozumiałe dla większości z Was, ale nie zajmujcie się tym. I tak nie da się słowami opisać tego czym Nirwana w istocie rzeczy jest.

Powyżej opisaliśmy przykłady tylko kilku wyznań. A jest ich znacznie więcej. Widzimy tutaj również różne podejścia do duchowości. W każdej z religii jest ono inne. Wszędzie prowadzi ono do wyzwolenia, ale nawet samo wyzwolenie jest również pojmowane. Ważne jest, aby nie prowadzić bojów o słuszność religii i szanować się nawzajem.

Dodaj komentarz