Skąd pochodził Jezus Chrystus?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się urodził. Kierując się Ewangeliami Mateusza i Łukasza, Chrystus przyszedł na świat podczas panowania Herodota Wielkiego, około 4 roku lub w czasie spisu ludności rzymskiej, około 6 roku.

Publiczna działalność Chrystusa liczona jest od panowania cesarza Tyberiusza, przypada więc na rok 27 – 28. Miał wówczas, jak podaje Ewangelia Łukasza, trzydzieści lat. W Ewangelii według Jana odnaleźć można informację, że nauczał w wieku lat pięćdziesięciu. Żydzi uznawali, że mężczyzna osiąga dojrzałość w momencie ukończenia trzydziestego roku życia. Podanie więc takiego wieku Jezusa, może mieć znaczenie symboliczne.

Niewiele informacji dotyczy rodziny Jezusa. Najczęściej podaje się, że Chrystus przebywał w Galilei, w północnej części Palestyny. Narodził się w Betlejem, nie leżącym w Galilei. Młodość spędził w Nazarecie, jednak, według historyków, tej miejscowości jeszcze nie było. Nazwa nazarejczyk oznaczała po prostu pobożnego Żyda. Wydaje się więc, że ważniejsze są symboliczne odniesienia, niż fakty.

Palestyna w czasach Jezusa

Po zdobyciu Jerozolimy, w Palestynie obowiązywało prawo rzymskie. Namiestnikiem prowincji był król Herodot Wielki. Odznaczał się okrucieństwem i bezwzględnością. Odbudował Świątynię Salomona, pragnąc zdobyć przychylność Żydów. Czasy nauczania Jezusa to okres największych prześladowań. Herodot umiera w 4 roku i wtedy cała Palestyna staje się podległa bezpośrednio Rzymowi. Oczekiwanie na Mesjasza, który przepędzi okupantów, stało się szczególnie intensywne. Chrystus stanowił realizację marzeń o wolności.

Nauczał w Galilei, posługując się przypowieściami i przysłowiami. Przypisywano Jezusowi cuda, które doprowadziły do uzdrowień lub rozmnożenia pokarmów. Jedynymi pisanym źródłami, zaświadczającym, że Chrystus działał i został ukrzyżowany, były:

– zapis Tacyta, historyka rzymskiego, który wymienił, że Chrystus był skazany na ukrzyżowanie przez Poncjusz Piłata,

– zapis w Talmudzie pozwala określić czas śmierci Jezusa na 7 kwietnia 30 roku.

Chrystus jako Odkupiciel

Ewangeliści podkreślali religijny cel działalności, jaką prowadził Chrystus. Mniej istotne okazały się sprawy jego politycznej roli, jako wyzwoliciela spod okupacji rzymskiej. Jezus Chrystus poniósł śmierć, jako Odkupiciel za grzechy ludzkości.

Znaczenie słów Mesjasz i Chrystus stanowią synonim. Przywódca, pochodzący z Dawidowego rodu, który miał doprowadzić do odrodzenia się wielkości narodu żydowskiego, nazywany był pomazańcem, Mesjaszem. Nazwa pochodzi ze Starego Testamentu.

Mesjasz w języku greckim to christos, czyli Chrystus.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz