Kim są bramini?

Bramini w Indiach są kapłanami, którzy należą do najwyższej kasty społecznej. Swoją uprzywilejowaną pozycję dziedziczą, pełniąc rolę przywódców duchowych dla pozostałych kast. W mitologii Indii znajduje się opis, w świetle którego bramini zostali stworzeni na początku świata z ust Puruszy, Pra-Człowieka, tego, za którym stoi świat materialny i duchowy.

Bramini obdarzeni są szczególnymi cechami: spokojem, dążeniem do wybaczania, wrażliwością. Bramini w Indiach znają obrzędy i formuły, potrzebne do ich odprawienia. Często bramini odmawiają przyjmowania posiłków, które przygotowują inni ludzie. Są wegetarianami i abstynentami. Nie jedzą czosnku, cebuli i jajek.

W praktyce bramini w Indiach podzieleni są na wiele zróżnicowanych grup. Bramini Pańća Gauda, których kasty znajdują się w północnych i wschodnich Indiach, reprezentowani są przez 19 warn.

Bramini w Indiach, nazywani Panća Drawida, znajdują się w południowych i zachodnich Indiach. Obejmują 24 kasty. Najliczniejszą kastą w tym okręgu jest kasta Deśastha, oznaczająca mieszkańców głębi lądu. Konkanastha nazywa mieszkańców terenów nadmorskich.

Na czym polega braminizm?

Nazwa pochodzi od kapłanów, braminów, sprawujących w społeczeństwie najważniejszą rolę. Bramini w Indach podkreślają znaczenie wartości takich, jak samsara, karma oraz moksza.

Samsara to kołowrót przemian, następujących po sobie cyklów narodzin i śmierci. Reinkarnacja dotyczy wszystkich istot, nawet bogów. W ciągu życia dokonywane są różne wybory i uczynki, składające się na karmę. Następne wcielenie uzależnione jest od posiadanej karmy, czyli przyczyny. Każdy odpowiada za własną karmę i odczuwanie cierpienia lub szczęścia. Wyzwolenie z samsary umożliwia nirwana, która przerywa kołowrót przemian. Ostatecznym wyzwoleniem jest zjednoczenie z bogiem, czyli moksza. Bramini w Indiach wskazują na sposoby osiągnięcia mokszy . Należą do nich:

– dźńanajoga – ścieżka poznania

– karmajoga – ścieżka działania,

– bhaktijoga – ścieżka miłości

– radża joga – ścieżka kontemplacji.

 

 

 

Dodaj komentarz