Na czym polegają kolejne wcielenia?

Pogląd, że po fizycznej śmierci dusza lub świadomość może przejść w następne wcielenie fizyczne, to reinkarnacja, transmigracja lub metempsychoza.

Sami buddyści odrzucają pojecie duszy. Według ich poglądów, skoro nie ma rzeczy stałych, dusza nie istnieje, więc nie istnieje również „przedmiot” wcielenia, jakim jest reinkarnacja.

Buddyści nauczają, że kolejne życie łączy z minionym związek przyczynowy. Jednak dotyczy on tej samej osoby, zmieniającej jedynie swoją tożsamość. Przy czym reinkarnacja nie oznacza, że kolejne wcielenie będzie źródłem życia dla takiej samej osobowości.

Buddyzm zwraca uwagę, że uprzytomnienie sobie nietrwałości przywiązania się do fizycznej tożsamości, da początek uczuciu wyzwolenia i spokoju. Na kolejną tożsamość mają wpływ uczynki, czynione w każdym wcieleniu. Stan przejściowy między kolejnymi narodzinami, nosi nazwę bardo.

Pomiędzy życiem a życiem

Stan bardo występuje, według buddyzmu tybetańskiego, w sześciu odmianach:

  1. shinay, polegający na trwaniu w obecnej powłoce cielesnej, aż do śmierci, po której nastąpi reinkarnacja,
  2. procesy zachodzące podczas snu i medytacji, nazywane samten bardo

3. chikkhai, które rozpoczyna się w czasie umierania,

4. chönyid, bardo świetliste, pojawiające się po opuszczeniu ciała przez świadomość,

5. sidpai, stan, trwający do czasu ponownych narodzin.

Tybetańska Księga Umarłych zawiera teksty, odczytywane po śmierci człowieka. Reinkarnacja następuje w czasie owych stanów pośrednich. Sa one niezbędne do zapewnienia niewiedzy, zanim zostaje zamanifestowana następna tożsamość.

Ciągłea wędrówka pomiędzy wcieleniami nazywana jest samsarą. W zależności od uzyskanej karmy następuje wcielenie w kolejne istnienie. Reinkarnacja dotyczy wszystkich żyjących istot. Przerwanie cyklu wcieleń, prowadzi do osiągnięcia stanu nirwany.

Nirwana, czyli wyzwolenie

Osiągnięcie stanu nirwany oznacza pozbycie się niewiedzy i cierpienia, właściwego samsarze. Zostaje przerwany ciąg kolejnych wcieleń. Stan ten nie oznacza unicestwienia. Nirwana rozumiana jako istnienie poza cierpieniem, jest bliższa prawdy. Określeniami na tak rozumiane zjawisko, są synonimy: śiva, słowo oznaczające pomyślność i dobroć, sarana, jako schronienie, para, określające drugą stronę lub śanti, słowo nazywające spokój.

Karma jest przyczyną i skutkiem czynów, podejmowanych przez żyjącą istotę. Każda istota ponosi odpowiedzialność za własną karmę, która rzutuje na przyszłe wcielenia. W buddyzmie karma może zaowocować dobrem w następnym życiu, w rezultacie podjętych pozytywnych działań, nawet przed samą śmiercią.

Działania złe lub dobre podejmowane są z udziałem woli. Jeśli podłożem uczynków są negatywne pragnienia, takie jak chciwość, lub uczucia gniewu, a także niewiedza, uczynki będą moralnie złe i szkodliwe dla karmy człowieka.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz