Objawienia Mahometa

W 611 roku Mahomet wybrał się na górę Hira, położoną w pobliżu Mekki. Objawił mu się tam archanioł Gabriel. Przerażony kupiec usłyszał, że jest prorokiem Allaha. Uciekł wówczas z groty, ale wrócił do niej, by doznać następnego objawienia. Mahomet przeżył Noc Przeznaczenia. Tym razem archanioł Gabriel zwrócił się do niego słowami, które weszły w skład sur Koranu, polecając głosić słowo Boże.

Opracowany przez proroka rytuał składał się z prostych zachowań. Muzułmanie, czyli poddani woli Allaha, klękali, recytowali Koran, zwracając twarz w kierunku Jerozolimy, oraz bili pokłony, dotykając czołem ziemi.

Początkowo Koran był recytowany. Śladami tego okresu są krótkie i rytmiczne zdania oraz język, noszący ślady wygłaszanej poezji.

W 622 roku Mahomet udaje się na emigrację do Medyny.

Nowa era mahometańska

Czas Emigracji, nazywany Hidżrą, wiązał się z ucieczką proroka wraz ze swoimi wiernymi, z Mekki do Medyny. Na nieurodzajnej ziemi postawił pierwszą świątynię. Meczet stanowił dom, który pokrywały palmowe liście. Dla zapewnienia środków do życia swojej wspólnocie, Mahomet napadał wraz z muzułmanami na mekkańskie bogate karawany. Wydarzenia te dały początek świętej wojnie, nazywanej dżihadem. Mahomet zerwał przyjazne stosunki z Żydami, mieszkającymi w Medynie. Nakazał, by w czasie modlitwy zwracano się w kierunku Mekki.

W 627 roku Mahomet odparł atak mieszkańców Mekki, dzięki zastosowaniu nieznanej im fosy, którą opasał Medynę. Do klęski mekkańczyków przyczyniła się także gwałtowna burza. W 630 roku prorok objął rządy w Mekce, a muzułmanie zaczęli dominować w Arabii i południowej Syrii.

Muzułmanie obowiązani zostali do przestrzegania postu w czasie ramadanu, odprawiania pięć razy dziennie modłów, uczestniczenia w piątkowych publicznych modlitwach oraz do przekazywania obowiązkowej jałmużny, w wysokości 2,5 procenta od posiadanego majątku.

Do Mekki były organizowane pielgrzymki wiernych. Do dzisiaj świętym miejscem islamu jest Al.-Kaba. Pielgrzymka stanowi jeden z pięciu religijnych nakazów każdego wiernego. Na świętym terenie pierwotnie znajdował się Czarny Kamień oraz posągi bożków. Mahomet nakazał zniszczenie posągów. Trasa pielgrzymkowa wiodła od grobu Chadidży, towarzysza proroka, do domu Mahometa i wąwozu Al-Akaba, w którym ślubowano prorokowi.

Ostatnia pielgrzymka, jaką odbył Mahomet, odbyła się w 632 roku. Została ona nazwana pożegnalną. W czerwcu umarł w ramionach ukochanej żony, A’iszy.

Koran uznaje Mahometa za ostatniego z proroków. Jego poprzednikami byli prorocy, wymienieni w Biblii oraz sam Jezus. Posłannictwo Mahometa pozwoliło na uzupełnienie wcześniejszych proroctw.

 

 

 

 

Dodaj komentarz