Przykazania przyniesione z góry Synaj

Dekalog, zawierający przykazania obowiązujące w życiu wyznawców Jahwe, został przyjęty również przez chrześcijan.

Jahwe podyktował moralne nakazy, w kształcie 10 przykazań. Zostały one zamieszczone w Księdze Wyjścia. Według biblijnych przekazów, doszło do tego na górze Synaj, w czasie wędrówki narodu izraelskiego do Kanaanu. Temu wielkiemu wydarzeniu towarzyszą trzęsienia ziemi, górę spowija dym, a jej szczyt kryją chmury. Siły natury zdają się potwierdzać siłę Boga, zawierającego przymierze z ludźmi.

Góry były miejscem, w którym od najdawniejszych czasów przebywali bogowie. Były obszarem sacrum, który przekroczyć mogli jedynie wybrani ludzie, tacy jak Mojżesz.

Kamienne tablice, dzieło Jahwe, zawierające 10 przykazań, zostały rozbite przez Mojżesza. Stało się to wówczas, gdy pod nieobecność proroka Izraelici oddawać zaczęli cześć złotemu cielcowi. Za drugim razem Mojżesz wykuł treść Dekalogu samodzielnie. Tablice zostały umieszczone w Arce Przymierza.

Znaczenie Dekalogu

10 przykazań to nakazy moralne, które powinny obowiązywać w ludzkim życiu. Stary Testament mówi o nich w Księdze Wyjścia oraz w Księdze Powtórzonego Prawa.

O znaczeniu Dekalogu mówił Jezus Chrystus w czasie kazania na górze. Nowy Testament nawiązuje do Dekalogu także w przypowieści o bogatym młodzieńcu, znajdującej się w Ewangelii Marka oraz w Liście do Rzymian.

Przekaz Dekalogu odnajdujemy w Koranie czy w Księdze Mormona. Wersje uproszczone umieszcza się w katechizmach dziecięcych.

Według Kościoła katolickiego, 10 przykazań uzupełnia tajemnica paschalna Chrystusa.

Dekalog w wersji biblijnej nie zawiera ponumerowanych przekazów. Nie występuje również określenie 10 przykazań. Podział, jaki stosują katolicy, powstał dzięki świętemu Augustynowi.

Pewnym problemem są wyraźne różnice w kształcie kolejnych przykazań, które znajdują się w różnych wersjach Biblii. Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, Biblia Warszawsko-Praska, Biblia Gdańska oraz najstarsza wersja Biblii Jakuba Wujka, odbiegają od uproszczonej wersji przykazań, umieszczanych, np. w katechizmach.

Uniwersalizm Dekalogu

Współczesność niesie potrzebę aktualizacji znaczenia 10. przykazań. To, że wymowa poszczególnych punktów jest wciąż ważna, stanowi o sile Dekalogu. Często jego znaczenie bywa poszerzane, dopasowywane do wydarzeń współczesnego świata.

Obok siebie żyją ludzie, wyznający różne poglądy i różne wiary. To cecha globalizacji. Aby współpraca między tak przemieszanymi społecznościami była możliwa, wydaje się, że potrzeba wielu ustępstw, również dotyczących wymowy Dekalogu. W ciągu dziejów Dekalog był rozmaicie interpretowany. Zwracano także uwagę na fakt, że zmieniano niektóre słowa lub kolejność przykazań. Zmiany spowodowane były różnymi czynnikami. Najważniejszym jednak jest praktyczne wskazanie drogi postępowania, zgodnego z moralnością.

Współczesny człowiek nie powinien odbierać 10 Przykazań jako narzuconych przepisów, które utrudniają życie. Stosowanie Dekalogu musi wypływać ze świadomości i zrozumienia, wówczas nabierze on właściwego znaczenia.

 

 

Dodaj komentarz