Religia poddana Allahowi

Islam jest religią monoteistyczną. Święta księga, czyli Koran, zawiera objawienia, które zostały przekazane Mahometowi, w celu uzupełnienia proroctw Abrahama, Mojżesza i Jezusa.

Wyznawca Allaha kieruje się pięcioma zasadami:

– szahadą, czyli wyznaniem wiary w Allaha, którego Prorokiem jest Mahomet,

– modlitwą, do której przystępuje się pięć razy w ciągu doby,

– postem – w czasie ramadanu,

– rozdawaniem jałmużny ubogim,

– pielgrzymką do Mekki, przynajmniej raz w ciągu życia.

Wierny głoszonym doktrynom islam, dzieli się na odłam sunnicki, szyicki i charydżycki. Sunnizm głosi, że kalifowie do 1258 roku są następcami Mahometa. Sunnici stanowią około 90% muzułmanów. Określają siebie, jako dziedziców tradycji i wspólnoty.

Szyici, uznający Alego, syna Mahometa, jako pierwszego imama, najważniejszą postać po Mahomecie. Stanowią około 15% wszystkich, którzy wyznają islam. Konflikt pomiędzy sunnitami i szyitami jest wciąż żywy.

Najmniej liczny odłam stanowi charydżyzm. Wierni odznaczają się głębokim fundamentalizmem. Charakterystyczną cechą, jest dosłowne odczytywanie Koranu oraz surowa etyka, która nie uznaje różnic między czynami i wiarą.

Symbole mahometanizmu

Islam ma szereg symboli, które utożsamiane są z wiarą w Allaha. Należą do nich:

– półksiężyc, w języku arabskim noszący nazwę hilal, był, budzącym grozę, godłem Porty Otomańskiej. Od czasów średniowiecznych, kojarzony był z wyznającymi islam. Półksiężyc jest głównym elementem współczesnych państw muzułmańskich, np. Pakistanu, Turcji, czy Tunezji,

– wyznanie wiary, szarada, które spisane jest czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na tle czarnym.

Obchodzone święta

Najważniejszymi świętami, które uznaje islam, są te, które ustanowił Mahomet.

  • Wierni obchodzą Hidżrę, upamiętniającą emigrację Mahometa z Mekki do Medyny.
  • W czasie Nocy Poczęcia Proroka w meczetach tureckich palą się lampy, na pamiątkę światłości boskiej, jaka przyczyniła się do poczęcia Proroka.
  • Urodziny Proroka są świętem, obchodzonym od X wieku. Chociaż istnieją różnice w czasie, w którym jest ono obchodzone, wszędzie wspomina się Proroka i modli w podzięce za jego dzieło.
  • W czasie Nocy Wniebowstąpienia upamiętnia się Proroka.

Jednym z najważniejszych świąt muzułmańskich jest Święto Ofiar, związane z pielgrzymowaniem do Mekki. Wierni modlą się w meczecie, recytują sury Koranu, a także przekazują sobie prezenty.

W czasie Święta Przerwania Postu, muzułmanie składają podziękowania za wytrwanie w Ramadanie, czyli miesięcznym poście, stanowiącym jeden z filarów wiary. Wierni obdarowują się odzieżą, a najmłodsi otrzymują słodycze.

 

Dodaj komentarz