Czas czuwania

Wieczór poprzedzający święto, czyli wigilia, swój początek ma w żydowskiej tradycji. Sam wyraz oznacza „czuwanie”, które trwa od zmierzchu, oznacza początek doby.…

Rola papieża

Jezus Chrystus wyznaczył Piotra Apostoła na swego następcę na ziemi. Ewangelia św. Jana przytacza słowa Jezusa, który miał trzykrotnie nakazać Piotrowi, by sprawował pieczę nad bożymi barankami. Stwierdził także, że Piotr jest skałą, na której powstanie Kościół. O wyjątkowej roli …

Kanony Biblii

Biblia, czyli Pismo Święte stanowi zbiór ksiąg, które, według wierzeń żydowskich i chrześcijańskich, powstały z Bożej inspiracji.

Chrześcijanie uznają za natchnione, księgi wchodzące w skład Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu.…

Skąd pochodził Jezus Chrystus?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, kiedy się urodził. Kierując się Ewangeliami Mateusza i Łukasza, Chrystus przyszedł na świat podczas panowania Herodota Wielkiego, około 4 roku lub w czasie spisu ludności rzymskiej, około 6 roku.…

Źródła chrześcijaństwa

Początków chrześcijaństwa należy szukać w na początku I wieku. W Judei, wśród żyjących tam wyznawców judaizmu, rozpoczął działalność Jezus, skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Męczeńska śmierć Jezusa i wiara w jego zmartwychwstanie, to podstawy wiary, którą głosi chrześcijaństwo.…