Czym jest wisznuizm?

W odmianie hinduizmu, noszącej nazwę wisznuizm, Wisznu jest jedynym bogiem, któremu oddawana jest cześć. Według tej odmiany religii, świat podzielony jest na część duchową i materialną. Uczestniczenie w przemianach samsary może zostać przerwane dzięki bhaktijodze.

Kim są bramini?

Bramini w Indiach są kapłanami, którzy należą do najwyższej kasty społecznej. Swoją uprzywilejowaną pozycję dziedziczą, pełniąc rolę przywódców duchowych dla pozostałych kast. W mitologii Indii znajduje się opis, w świetle którego bramini zostali stworzeni na początku świata z ust Puruszy, …

Czym są kasty?

Kasty w Indiach to zamknięte grupy społeczne, do których przynależność jest dziedziczna. Ich liczba przekracza trzy tysiące. W hinduizmie dużą wagę przykłada się do pojęcia czystości i nieczystości. Nieczyste może być wykonywanie jakiejś pracy. Do nieczystych zalicza się osoby, mające …

Braminizm i bramini

Najstarsza religia w Indiach to braminizm, uznający wielobóstwo. Sam termin wprowadzono w XIX wieku, na określenie religii pomiędzy wedyzmem i religią hinduistyczną. Braminizm przejął święte księgi, nazywane Wedami, rozwijając koncepcje wedystyczne o reinkarnację. Został wprowadzony podział społeczeństwa na kasty.…

Hinduizm

Różne odłamy wyznaniowe, określane jako hinduizm, respektują księgi Wed oraz istnienie koła przemian, czyli reinkarnacji. Świadomość własnej tożsamości prowadzi do uznania karmy, jako przyczyny kształtowania następnych wcieleń. Hinduizm głosi również potrzebę wyzwolenia, jako przerwania koła przemian i osiągnięcia nirwany.

Czym jest judaizm?

Judaizm to monoteistyczna religia żydowska. Jej głównym założeniem jest wiara, że Bóg kieruje życiem Żydów. Jako religia narodowa, sięga II tysiąclecia p.n.e. Judaizm wpłynął na kształt chrześcijaństwa, które wywodzi stamtąd swój początek.…

Żydzi w średniowiecznej Polsce

Handlarze żydowscy przemierzali średniowieczną Europę, handlując niewolnikami. Żydzi w Polsce pojawili się w X wieku, a Ibrahim ibn Jakub, pozostawił pierwszy opis ziem Mieszka I.…

Działalność Mojżesza

Mojżesz był tym, któremu Żydzi zawdzięczają wyzwolenie, bezpieczne opuszczenie Egiptu i doprowadzenie do Kanaanu, Ziemi Obiecanej. Biblia poświęca prorokowi opisy w czterech księgach, Księdze Wyjścia, Księdze Liczb, Księdze Powtórzonego Prawa oraz Kapłańskiej. W związku z tym, że dzieje narodu wybranego …

Jahwe

Judaizm jest wiarą monoteistyczną. Jahwe, któremu Żydzi oddają cześć, uważany jest za Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przemówił do Mojżesza, jako Ten, który jest. W ten sposób została podkreślona wieczność istnienia Jahwe od początków czasu do jego kres.…