Czym jest zen?

Buddyzm to system filozoficzny, który liczy sobie ponad 2500 lat. Z Indii, poprzez Azje rozpowszechnił się wśród mieszkańców świata. Swoją popularność zawdzięcza, między innymi, próbą wejrzenia we własną tożsamość i udzielenie sobie odpowiedzi o własny duchowy rozwój. Każdy człowiek stawia …

Dalajlama rozmawia o Ewangelii

Duchowy przywódca Tybetańczyków chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i wiedzą z ludźmi na całym świecie. Okazuje się, że wielkie zainteresowanie budzi etyka buddyjska, jaką prezentuje Dalajlama. Cytaty, pochodzące z jego publikacji i wypowiadanych słów, często pełnią rolę aforyzmów i …

Kim jest dalajlama?

Buddyzm tybetański wskazuje na istnienie osób, które w sposób świadomy wcielają się w kolejne żywoty. Należą one do tulków, które są jedynymi istotami o takich zdolnościach. Dalajlama oznacza taką osobę. Potrafi on wskazać, gdzie ponownie przyjdzie na świat. Zgodnie z …

Na czym polegają kolejne wcielenia?

Pogląd, że po fizycznej śmierci dusza lub świadomość może przejść w następne wcielenie fizyczne, to reinkarnacja, transmigracja lub metempsychoza.

Sami buddyści odrzucają pojecie duszy. Według ich poglądów, skoro nie ma rzeczy stałych, dusza nie istnieje, więc nie istnieje również …

Istota nauczania „drogi środka”.

Twórcą etyki, proponującej kontrolę nad własnymi pragnieniami, jest Budda. Imię to oznacza człowieka przebudzonego, takiego, który, dzięki miłości i współczuciu, osiągnie zbawienie. Imię Budda przypisano Siddharcie Gautamie, który twierdził, że przed nim żyło już sześciu przebudzonych, a ostatni, który przyjdzie, …

Święte miasto

Mekka znajduje się w Arabii Saudyjskiej. Według islamu, jest miejscem narodzin Mahometa. Do Mekki pielgrzymują muzułmanie od 630 roku. Miasto znajduje się w Al-Haramajn, w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie muzułmanie. Wszyscy podróżnicy kontrolowani są na punktach kontrolnych, umiejscowionych …

Religia poddana Allahowi

Islam jest religią monoteistyczną. Święta księga, czyli Koran, zawiera objawienia, które zostały przekazane Mahometowi, w celu uzupełnienia proroctw Abrahama, Mojżesza i Jezusa.…

Kobieta w islamie

Koran jest świętą księgą islamu, w którym wierni znajdują odpowiedzi na ważne pytania. Pozycja, jaką zajmuje kobieta w islamie, stanowi ważny punkt odniesień do religii i życia codziennego muzułman.…

Święta księga

Według religii islamu, Koran został powołany do życia przez Allaha, który treść księgi przekazywał prorokowi, Mahometowi. Na świętą księgę składają się sury, czyli rozdziały. Jest ich 114 i dzielą się na wersety, noszące nazwę ajów. Ułożone zostały od najdłuższej sury …

Objawienia Mahometa

W 611 roku Mahomet wybrał się na górę Hira, położoną w pobliżu Mekki. Objawił mu się tam archanioł Gabriel. Przerażony kupiec usłyszał, że jest prorokiem Allaha. Uciekł wówczas z groty, ale wrócił do niej, by doznać następnego objawienia. Mahomet przeżył …